Cel projektu

Utworzenie nowych usług turystycznych i okołoturystycznych 

poprzez wprowadzenie nowej atrakcji turystycznej

jaką jest otwarcie restauracji z potrawami kuchni kociewskiej oraz udostępnienie stawu